De kinderreis

De meeste kinderen zijn vlotte reizigers en met het grootste gemak “doen” ze een fysieke reis die op speelse wijze wordt begeleid.
De reis voert hen naar een plek in hun lichaam waar emoties liggen opgeslagen. Aan deze emoties zit een herinnering vast.
Kinderen weten vaak feilloos wat ze destijds nodig hadden en door hen hulpmiddelen en kwaliteiten (bijv. kracht, moed, zelfvertrouwen, een aai over hun bol…….) aan te reiken blijkt de herinnering van toen positief te veranderen.
Bijna als vanzelf luchten de kinderen hun hart, vindt er vergeving plaats en ronden ze hun reis af.

Zie ook: Reis voor volwassenen

Zie ook:

Helende Reis voor volwassenen
Kinderreis

Begeleiding

Wineke of Harry Nijenhuis
Journey therapeuten en opgeleid door Brandon Bays.

Tarief

Kinderreis, 80
Tijdsduur : ca. een uur

Informatie en afspraken

T 0416533693
E wineke@centrumdagda.nl
E harry@centrumdagda.nl
E info@centrumdagda.nl

Link ook eens naar

www.thejourney.com