Therapieën

Therapieën

Familieopstellingen
De Helende Reis
Aurareading
Natuurlijk coachen
Rouwbegeleiding

Het leven op aarde is een eindeloos geboren worden en sterven. De één vindt rust, de ander verdriet. Nu eens droomt men, dan weer waakt men. En op de een of andere manier vergaat de tijd. Het overtreft het begripsvermogen. Men kan er dan ook beter niet over denken.

Uit Het Boek der Onveranderlijke Werkelijkheid

Meer weten over ons of over onze therapieën?

Neem contact op